Det praktiske til de aktive medlemmer og frivillige

Forældre og medlemmer

Vejledning til MVP - MVP app

Holdsport forældreprofil - https://www.holdsport.dk/da/sp...

Holdstyring - https://www.holdsport.dk/da/sp...

Dommerbord - http://basketdommerbord.dk/

Børneregler - https://www.basket.dk/B%C3%B8r...

Betaling af kontingent - https://www.holdsport.dk/da/sp...

Dommeruddannelse - https://www.basket.dk/Dommere

Vil du melde dig ud?
Tag skriftlig kontakt til dit holds træner.