Klubbens værdigrundlag

(under opdatering)

EBK forventer, at bestyrelsen:


  • Fordeler opgaver, der sikrer EBK’s daglige drift.
  • Sikrer samarbejde med og mellem spillere, trænere, ledere og forældre.
  • Sørger for at trænere, ledere og spillere får relevante tilbud om uddannelse inden for basket.
  • Sørger for at EBK er repræsenteret i de organisationer, klubben er medlem af.
  • Viser økonomisk ansvarlighed.


EBK forventer, at forældre og medlemmer:


  • Efter lyst og evne påtager sig opgaver til gavn for klubben.
  • Medvirker til klubbens udvikling.
  • Viser interesse for klubbens arrangementer.
  • Viser ansvar over for andre medlemmer, lokaler og materialer.