Klubbens værdigrundlag

EBK forventer, at bestyrelsen:

– fordeler opgaver, der sikrer EBK’s daglige drift

– sikrer samarbejde med og mellem spillere, trænere, ledere og forældre

– sørger for at trænere, ledere og spillere får relevante tilbud om uddannelse inden for basket

– sørger for at EBK er repræsenteret i de organisationer, klubben er medlem af

– viser økonomisk ansvarlighed

EBK forventer, at forældre og medlemmer

– efter lyst og evne påtager sig opgaver til gavn for klubben

– medvirker til klubbens udvikling

– viser interesse for klubbens arrangementer

– viser ansvar over for andre medlemmer, lokaler og materialer

EBK forventer, at bestyrelsen

– fordeler opgaver, der sikrer EBK’s daglige drift

– sikrer samarbejde med og mellem spillere, trænere, ledere og forældre

– sørger for at trænere, ledere og spillere får relevante tilbud om uddannelse inden for basket

– sørger for at EBK er repræsenteret i de organisationer, klubben er medlem af

– viser økonomisk ansvarlighed

EBK forventer, at forældre og medlemmer

– efter lyst og evne påtager sig opgaver til gavn for klubben

– medvirker til klubbens udvikling

– viser interesse for klubbens arrangementer

– viser ansvar over for andre medlemmer, lokaler og materialer