Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
Ania Surfikovsky
Marianne W. Jørgensen
Suppleanter
N/A

Andre roller i klubben

Andreas Sander

Dommer ansvarlig

Carsten Jantzen

Webadministrator

Jørgen Nielsen

Turneringsleder