Bestyrelse

Andreas Ramsing

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlemmer
Ania Surfikovsky
Marianne W. Jørgensen
Suppleanter
N/A

Andre roller i klubben

Andreas Sander

Dommer ansvarlig