Årshjul

Tidspunkt

Opgave

Ansvarlig

Januar
Turneringsoversigt udarbejdes og udsendes til trænere + bestyrelse Turneringsleder
Oversigt over dommere + dommerbord udarbejdes og udsendes til dommere, dommerbord, trænere og bestyrelse Dommeransvarlig
Bestyrelsesmøde
– Træningslokaler (standard skema) + hjemmekamps bane i Hampelandshallen
Indkaldelse til generalforsamlingen Formand
Udsendelse af Girokort (½ årlig) Kasserer
Deadline for ansøgninger til prioriteringslisten ØIV
Februar
Ansøgning om tilskud for det kommende år på baggrund af forrige års antal medlemmer Kasserer
General forsamling.

Valg af ny bestyrelse + kort bestyrelsesmøde

Formand
Marts
Reservere Hampelandhallen til enkelt arrangementer næste sæson
Reservere festlokaler til afslutningsfest – det følgende år!!! Formand
Ansøgning om træningslokale tid og hal med ændringer – og eventuelt rekvirere skema for at se efter huller Formand, Kultur Forvaltning, Egedal
Velkommen til de nye/farvel og tak til de gamle bestyrelses medlemmer arrangement + betyrelsesmøde mht næste sæsons trænere og turneringsleder Gl. Bestyrelse
April Bestyrelsesmøde Formand
April/Maj v sæson slut Indkøb af pokaler Bestyrelsen
Maj Afslutningsfest Bestyrelsen
Ultimo maj v sæson slut Trænere forsøger at danne sig et indtryk af hvem som vil træne/spille næste sæson Trænere til bestyrelsen
Juni
Bestyrelsesgennemgang af hjemmeside inden ny sæson. Sekretær
Bestyrelsesmøde

 • Kontingent fastsættelse
 • Nedsættelse af udvalg
 • Stævnedeltagelse
 • Status op mod budget
 • Sommertræning
 • Nye medlemmer
 • Plakater vedr. træningstider
Trænere + formand udarbejder træningstider og checker med haltider og alle trænere Formand
Status over materialer Bestyrelsen
Ultimo Juni – primo august Evnt. sommmer træning Trænere
15 juni Skema for haltider til KBBF Turneringsleder
Juli Tilmelde seniorer + evnt mesterrække Turneringsleder
Juli/august Forberedelse til Ølstykke Høstfest Bestyrelse
August Udsendelse af girokort (½ årlig) Kasserer
Start August
Tilmelding turnering Oplæg fra trænere til bestyrelse og turneringsleder
Opstart/trænermøde

 • Intro og status
 • Retningslinier for trænere
 • Trænernes/bestyrelsens ønsker/krav/ambitions niveau
 • Ønsker til turneringstilmelding
 • Materiale ønsker
 • Info om problemer i Hampelandhallen
Formand
Bestyrelsesmøde

 • Planlægning og arbejdsfordeling af aktiviteter for næste sæson
 • Status hold/trænere
 • Kurser
 • Opdatering sæsonkalender og ansvarsfordeling
Bestyrelsen
Ajourførte holdlister til kasserer + protokol til opfølgning (tilskud + kontingent) Formular udarbejdes af kasserer og udsendes til trænere med løbende retur til kasserer
Træningsstart Trænere
September
Trænermøde

 • Status hold – ønsker til best. vedr. nye spillere (opslag på skoler, aktiviteter etc)
 • Dommerkursus
 • Tilmelde juniorspillere over 15 år + øvrige over 15 år som ikke har dommerkursus
 • Ønsker om træningskursus
 • Ønske om deltagelse på stævner etc.
Trænere
Turneringsoversigt + dommere + dommerbord Turneringsleder
Forældre info på træningsaften

 • Klubinfo
 • Holdleder funktion samt assistance til klubben
 • Ønsker til forældre og medlemmer
Formand
Tilbagemelding til kommunen vedr. hvilke søndage, vi ikke har brug for hjemmebane Turneringsleder
Tilbagemelding til kommunen vedr. hvilke lokaler vi ikke har brug for Formand
Turneringsstart
Oktober Dommerbordskursus Bestyrelse/turneringsleder
November
Bestyrelsesmøde med plan for Nytårs halløjsa Formand
Ajourførte holdlister til kasserer Trænere