Rollebeskrivelse

Formand:

 • Uddelegering af opgaver til bestyrelsen.
 • Deltage i møder for DGI, DBBF, EIF og sådan.
 • Videresende mails om kurser og andet til de rette i bestyrelsen.

Næstformand:

 • Assistere formanden i hans opgaver og træde til i de tilfælde hvor formanden forhindret i selv at tage til et møde eller få ordnet en opgave.

Kasserer:

 • Klubbens konto.
 • Kontingent indkrævning. (Januar/August)
 • Indkøb.
 • Holde styr på lønninger, dommerbetaling og andre udbetalinger i klubben. Også til forskellige arrangementer i klubben.

Materiale ansvarlig:

 • Sørge for alt udstyr som:
  • Kurve og net.
  • Bolde.
  • Træningsudstyr.
  • Kamptøj og tasker.
  • Scoreboard og dertil tilhørende udstyr.
  • Dommerbord.
  • Protokoller til kampe.
  • Osv.
 • Det beskrevet ovenfor kan klares ved kontakt til spillere eller trænere i klubben
 • Holde styr på nøgler og nøglekort.

Web Master:

 • Holde klubbens forskellige internetsider opdateret
  • Holdsport
  • Facebook
  • Egedalbasket.dk
 • Sørge for at der er en eller flere for hvert hold der poster omkring kampe eller andet for det pågældende hold.
  • Gerne flere personer for hvert hold i tilfælde af sygdom eller andet.
  • Trænere, forældre og spillere er muligheder.

Træner og dommer ansvarlig:

 • Kontaktperson for trænere og dommere.
 • Sørge for at holde styr på gamle, nye og mulige trænere samt dommere i klubben.
 • Få sendt spillere, trænere og dommere på kursus og holde styr på dato for sidste kursus i forhold til træner licens.
 • Hjælpe med at holde trænere og dommere i ørene hvis der er brug for det.

Turneringsleder:

 • Sørge for holdtilmelding til de korrekte rækker.
 • Kommunikere med andre klubber, vores trænere og DBBF i tilfælde af kampudsætning og fastsætning af nye kampdatoer.

Sekretær:

 • Sørge for at der altid bliver taget et referat til bestyrelsens møder og at der er en opdateret dagsorden.
 • Gerne sørge for at alle får en påmindelse om hvad de har meldt sig til af opgaver både indenfor og uden for deres rolle i bestyrelsen.